admin
--> plik_szyfr

Rozszerzona biblioteka <plik_mini> o możliwość szyfrowania danych. Posiada funkcje zapisz i czytaj z biblioteki <plik_mini> oraz dodatkowo zapisz_szyfr i czytaj_szyfr. Funkcje w "locie" szyfrują i odszyfrowują dane zapisywane na dysk. Siła szyfrowania zależna jest od długości hasła. Dla haseł powyżej 20 znaków składających się z małych i dużych liter oraz cyfr i znaków specjalnych jest bezwarunkowo bezpieczny. Przy czym należy pamiętać, że zabezpieczanie danych w celach prywatnych, np. aby dziecko nie mogło ich odczytać wystarczy czasami nawet jednoliterowe hasło. Długość hasła oraz stopień jego skomplikowania jest ściśle uzależniony od celu w jakim kodujemy dane. Całkowicie bezpieczne kodowanie zapewni zastosowanie trzech warunków: hasło musi być ciągiem losowym, hasło musi być jednorazowe, długość hasła musi być przynajmniej tak samo długa jak długość szyfrowanego tekstu. Po zastosowaniu tych trzech warunków odkodowanie bez hasła jest niemożliwe.


Przykłady 1 do 5 takie same jak w bibliotece <plik_mini.hpp>

Przykład 6: Szyfrowany zapis danych do pliku z dowolną nazwą pliku
#include <plik_szyfr.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string moj_tekst;
   moj_tekst="Tekst, który chcę zapisać do pliku.";
   plik::zapisz_szyfr(moj_tekst,"moje hasło", "nazwa pliku.bin");

   cout<<"Plik zostal zapisany"<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


Przykład 7: Odczyt danych szyfrowanych z pliku z dowolną nazwą pliku
#include <plik_szyfr.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace plik;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string tekst_wczytany;

   tekst_wczytany=czytaj_szyfr("moje hasło", "nazwa pliku.bin");
   cout<<tekst_wczytany<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


nazwa: <plik_szyfr.hpp>
autor: Mirosław Bereźnicki
cena: 30 zł
Otrzymasz: plik biblioteki plik_szyfr.a plik nagłówkowy plik_szyfr.hpp instrukcję instalacji wraz z przykładami zastosowań w pliku pdf. Przykładowy projekt test.dev, dzięki któremu możesz od razu sprawdzić działanie biblioteki Plik licencji w pdf. Przed zakupem kliknij w link aby zapoznać się z licencją.
Uwagi: Biblioteka została przetestowana w środowisku DEV C++ działającym pod Windows. Zalecemy stosowanie jej w tym środowisku. Biblioteka powinna poprawnie działać także z innymi kompilatorami.

Projekt wykonany przez seweryn.info
Wszelkie prawa zastrzeżone.