admin
--> plik_mini

     Najprostsza z możliwych biblioteka do obsługi plików dyskowych. Posiada tylko 2 funkcje: zapisz i czytaj. W nazwie biblioteki skrót "mini" oznacza minimum - prościej już się nie da. Funkcja zapisz zapisuje do pliku obiekt klasy string, a funkcja czytaj wczytuje go. Funkcje można uruchamiać z jednym lub z dwoma parametrami. Jak się domyślasz można pominąć nazwę pliku, zostanie wtedy zastosowana domyślna nazwa pliku: "nazwa domyślna.txt".


Przykład 1: Zapis danych do pliku z domyślną nazwą pliku
#include <plik_mini.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   plik::zapisz("Tekst, który chcę zapisać do pliku.");

   cout<<"Plik zostal zapisany"<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


Przykład 2: Zapis danych do pliku z dowolną nazwą pliku
#include <plik_mini.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string moj_tekst;
   moj_tekst="Tekst, który chcę zapisać do pliku.";
   plik::zapisz(moj_tekst, "nazwa pliku.txt");

   cout<<"Plik zostal zapisany"<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


Przykład 3: Zapis danych do pliku z dowolną nazwą pliku wraz ze wskazaniem ścieżki
#include <plik_mini.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string moj_tekst;
   moj_tekst="Tekst, który chcę zapisać do pliku.";
   plik::zapisz(moj_tekst, "c:\\moja ścieżka\\nazwa pliku.txt"); //zwróć uwagę na sposób wprowadzania ukośników

   cout<<"Plik zostal zapisany"<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


Przykład 4: Odczyt danych z pliku z domyślną nazwą pliku
#include <plik_mini.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string tekst_wczytany;

   tekst_wczytany=plik::czytaj();
   cout<<tekst_wczytany<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


Przykład 5: Odczyt danych z pliku z dowolną nazwą pliku
#include <plik_mini.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace plik;

int main(int argc, char *argv[])
{
   string tekst_wczytany;

   tekst_wczytany=czytaj("nazwa pliku.txt");
   cout<<tekst_wczytany<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}


nazwa: <plik_mini.hpp>
autor: Mirosław Bereźnicki
cena: 20 zł
Otrzymasz: plik biblioteki plik_mini.a
plik nagłówkowy plik_mini.hpp
instrukcję instalacji wraz z przykładami zastosowań w pliku pdf.
Przykładowy projekt test.dev, dzięki któremu możesz od razu sprawdzić działanie biblioteki
Plik licencji w pdf. Przed zakupem kliknij w link aby zapoznać się z licencją.
Uwagi: Biblioteka została przetestowana w środowisku DEV C++ działającym pod Windows. Zalecemy stosowanie jej w tym środowisku. Biblioteka powinna poprawnie działać także z innymi kompilatorami.

Projekt wykonany przez seweryn.info
Wszelkie prawa zastrzeżone.