--> czas

Biblioteka <czas> umożliwia odczytanie bieżącego czasu w najbanalniejszy sposób. Wystarczy wywołać funkcję zegar(), która zwraca string z bieżącym czasem w formacie "gg:mm:ss". Jeśli wolisz otrzymać informację jako int skorzystaj z funkcji: godz(), min(), sek(). W tym samym formacie otrzymasz: rok(), miesiac(), dzien_roku(), dzien_tygodnia(). Szczególnie fajne są dwie funkcje: data_czas() oraz uplyw_czasu(data_czas_start, data_czas_stop). Pierwsza z nich zwraca string z bieżącą datą i godziną, a druga oblicza czas jaki upłynął pomiędzy dwoma podanymi dato-czasami.


Przykład 1: Wyświetlenie bieżącego czasu.
#include <czas.hpp>
#include <licencja_czas.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace czas;

int main(int argc, char *argv[])
{
   cout<<zegar()<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}
         Na ekranie zobaczysz:
17:04:57


Przykład 2: Wyświetlenie bieżącej daty i czasu.
#include <czas.hpp>
#include <licencja_czas.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace czas;

int main(int argc, char *argv[])
{
   cout<<data_czas()<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}
         Na ekranie zobaczysz:
05-02-2010 17:05:03


Przykład 3: Ilość dni do końca roku.
#include <konsola_pl.hpp>
#include <licencja_konsola_pl.hpp>
#include <czas.hpp>
#include <licencja_czas.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace czas;

int dzien;

int main(int argc, char *argv[])
{
   int dzien;
   dzien=dzien_roku();
   cout<<"Dzisiaj jest "<<dzien;
   coutpl<<" dzień roku."<<endl;
   coutpl<<"Do końca roku pozostało ";
   cout<<365-dzien<<" dni."<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}
         Na ekranie zobaczysz:
Dzisiaj jest 37 dzień roku.
Do końca roku pozostało 328 dni.


Przykład 4: Obliczenie czasu poświęconego na wykonanie zadania.
#include <konsola_pl.hpp>
#include <licencja_konsola_pl.hpp>
#include <czas.hpp>
#include <licencja_czas.hpp>
#include <iostream>

using namespace std;
using namespace czas;

int dzien;

int main(int argc, char *argv[])
{
   int g, m, s;
   string start="06-02-2010 15:00:00";
   string stop;
   stop=data_czas();
   cout<<start<<endl<<stop<<endl;
   uplyw_czasu(start,stop, g, m, s);
   coutpl<<"Nad opisem biblioteki pracujesz już ";
   cout<<g<<" godziny, "<<m<<" minut, oraz "<<s<<" sekund."<<endl;

   system("PAUSE");
   return EXIT_SUCCESS;
}
         Na ekranie zobaczysz:
06-02-2010 15:00:00
06-02-2010 17:38:15
Nad opisem biblioteki pracujesz już 2 godziny, 38 minut, oraz 15 sekund.


nazwa: <czas.hpp>
autor: Mirosław Bereźnicki
cena: 15 zł
Otrzymasz: plik biblioteki czas.a plik nagłówkowy czas.hpp instrukcję instalacji wraz z przykładami zastosowań w pliku pdf. Przykładowy projekt test.dev, dzięki któremu możesz od razu sprawdzić działanie biblioteki Plik licencji w pdf. Przed zakupem kliknij w link aby zapoznać się z licencją.
Uwagi: Biblioteka została przetestowana w środowisku DEV C++ działającym pod Windows. Zalecemy stosowanie jej w tym środowisku. Biblioteka powinna poprawnie działać także z innymi kompilatorami.

Projekt wykonany przez seweryn.info
Wszelkie prawa zastrzeżone.